Seminarium podoktorskie z udziałem prof. Barbary Skałbani

W dniu 6 marca 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne seminarium podoktorskie, którego inicjatorem był Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN w Warszawie, a organizatorem Zakład Pedagogiki Społecznej UG.

Program seminarium obejmował 11 wystąpień dotyczących projektów badań i koncepcji prac habilitacyjnych, których autorami byli doktorzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Tematyka prezentowanych prac uwzględniała aktualne problemy w obszarze pedagogiki społecznej i pracy socjalnej z perspektywy różnych podejść badawczych. W seminarium udział wzięło kilkunastu samodzielnych pracowników naukowych (profesorowie i doktorzy habilitowani) z różnych uczelni, m.in. z Łodzi, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Bydgoszczy, Olsztyna czy Kielc. W seminarium uczestniczyła też dr hab. Barbara Skałbania, prof. WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Cykliczne spotkania seminaryjne cieszą się dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego i są doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między kadrami naukowymi różnych uczelni.