Prasa

 • Rzeczpospolita

Wywiad z rektorem WSP im. J. Korczaka, prof. dr. hab. Julianem Auleytnerem.

29 sierpnia 2016 r.    Przeczytaj

 • Rzeczpospolita

Prorektor WSP im. J. Korczaka, prof. dr hab. Mirosław Grewiński, o wsparciu dla rodziców dzieci upośledzonych.

3 listopada 2016 r.    Przeczytaj

 • Rzeczpospolita

O konferencji prasowej dotyczącej raportu na temat programu „Rodzina 500+", z udziałem prof. dr. hab. Juliana Auleytnera, prof. dr. hab. Mirosława Grewińskiego, dr. Arkadiusza Durasiewicza, dr Joanny Lizut, a także dr. Pawła Kowala.

29 stycznia 2016 r.   Przeczytaj

 • Przegląd

Wypowiedź dr. Arkadiusza Durasiewicza, dziekana WNS w Warszawie w artykule „Pytanie tygodnia” o tym co dziś łączy, a co dzieli Polaków.
16-29. grudnia 2013 r.   Przeczytaj

 • Onet.pl

Artykuł o przedsiębiorczości społecznej w związku z wizytą laureata Pokojowej Nagrody Nobla w Polsce oraz podpisania aktu założenia katedry im. prof. Muhammada Yunusa, która już w lutym rozpocznie działalność w Uczelni Korczaka w Warszawie.
24. października 2013 r.    Przeczytaj

 • Gazeta Prawna

W artykule „Czytajmy umowy kredytowe” na temat powodów wykluczenia finansowego wypowiada się dr Arkadiusz Durasiewicz z Uczelni Korczaka w Warszawie. Wokół konferencji „Wydatki kontrolowane”.

11. kwietnia 2013 r.   Przeczytaj

 • Gazeta Wyborcza

Artykuł „Polaku pożyczaj z głową”. Wokół konferencji „Wydatki kontrolowane”.

10. kwietnia 2013 r.   Przeczytaj:   Gazeta Wyborcza (wydanie internetowe)  |  Gazeta Wyborcza (wydanie drukowane)

 • Bliżej Przedszkola

O ważności stymulacji rozwoju mowy
Artykuł dr Barbary Pietrzak-Szymańskiej, prodziekan WNS w Warszawie

Nr 9.132 wrzesień 2012   Przeczytaj

 • Redakcji tygodnika „Polityka”

Debata „Przyszłość państwa opiekuńczego”.
Debatę poprowadził Jacek Żakowski, publicysta tygodnika.

Udział wziął dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor i profesor WSP im. J. Korczaka w Warszawie

6. września 2012 r., godz. 18:00  |  Galeria zdjęć (zdjęcia: Piotr Bułas)  |  Zobacz nagranie  |  Więcej informacji  |  Relacje z debaty: TVP Polonia; Panorama TVP2

 • Rzeczpospolita

Degradacja Polski powiatowej

Wypowiedź prof. Juliana Auleytnera, prezesa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

30. marca 2012 r.   Przeczytaj

 • NAUKA I BIZNES

Działalność i osiągnięcia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wywiad z prof. dr. hab. Julianem Auleytnerem, rektorem WSP im. J. Korczaka

Nr 1(6) / 2012  |  Pobierz PDF

 • Rzeczpospolita

Rewolucja dziecięca

Wypowiedź dr. hab. Mirosława Grewińskiego, prorektora WSP im. J. Korczaka w Warszawie

14. stycznia 2012 r.     Przeczytaj  |  Pobierz PDF

 • Rzeczpospolita

Exposé z drugą falą kryzysu
Opinia prof. dr. hab. Juliana Auleytnera

4. listopada 2011 r.    Przeczytaj  |  Pobierz PDF

 • Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy

Odległość nie gra roli

Wywiad z dr. Wojciechem Zającem, dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Wałbrzychu

29. lipca – 4. sierpnia 2011 r.    Pobierz PDF

 • Dziennik Polska Warszawa (www.polskatimes.pl)

Zaniedbani pracownicy socjalni
Materiał z panelu dyskusyjnego o pomocy społecznej i pracy socjalnej

3-5. grudnia 2010 r.    Pobierz PDF

 

 • Polska The Times

Pomoc społeczna i praca socjalna – szanse i zagrożenia w Polsce
Panel dyskusyjny z udziałem: dr. hab. Mirosława Grewińskiego, dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, senatora Jana Rulewskiego, Barbary Kucharskiej

3-5 grudnia 2010 r.    Przeczytaj na stronie Senatora RP Jana Rulewskiego  | Pobierz PDF

 

 • Dziennik Zachodni

Obyś cudze dzieci uczył! Groźba czy dobre życzenie?

Wywiad z dr. Wojciechem Zającem, dziekanem Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

9. sierpnia 2010 r.    Pobierz PDF

 

 • Dziennik.pl EDUKACJA


Polityka społeczna – jaka powinna być?

Relacja z debaty „Wokół problemów polityki społecznej”

24. czerwca 2010 r.    Przeczytaj

 

 • Res Humana nr 2-3/2005, s. 19-23

O potrzebie strategii nowoczesnego państwa opiekuńczego

Autor: Julian Auleytner

Przeczytaj  |  Pobierz PDF