Zarządzenie Rektora - nowe zasady kształcenia do 14 kwietnia

W związku z przedłużającym się w kraju stanem zagrożenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uczelni Korczaka z dnia 25 marca 2020 roku, tradycyjne nauczanie nadal zastąpione zostaje kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). Zarządzenie obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 roku.  

Akcja resortu nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło akcję pod nazwą "Posłuchaj naukowca", której celem jest rzetelne informowanie o koronawirusie. W ramach przedsięwzięcia publikowane są filmy, w których naukowcy m.in. dementują pojawiające się w przestrzeni medialnej fałszywe informacje na temat wirusa. 

Organizacja pracy Uczelni - komunikat

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trosce o to, by w możliwie największym stopniu chronić wszystkich członków wspólnoty akademickiej, informujemy o zmianach w organizacji pracy Wydziałów i Rektoratu Uczelni.

Legitymacje studenckie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku, elektroniczne legitymacje studenckie zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku.