Kongres Polskiej Edukacji

III Kongres Polskiej Edukacji, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 29-30 sierpnia 2015 r., przebiegał pod hasłem „Razem zmieniamy szkołę”. Liczne sesje plenarne i wystąpienia osób, którym polska edukacja leży na sercu, toczyły się wokół podstawowego pytania: jaka powinna być szkoła XXI wieku? Nauczyciele, naukowcy, uczniowie i ich rodzice, przedstawiciele samorządów terytorialnych, związków i organizacji pozarządowych oraz politycy (m.in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska) wspólnie szukali formuły na lepszą edukację. W dyskusję o kształcie edukacji włączył się również prof. Philip Zimbardo, znany amerykański psycholog oraz Carl Honore, autor książki "Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!".

 

Wśród prelegentów i dyskutantów nie zabrakło przedstawicieli naszej Uczelni. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka, w trakcie swojego wystąpienia poruszył tematykę innowacyjnej szkoły, nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i wyzwań, przed jakimi stoją nauczyciele, ale i cały system edukacji. Oprócz Prorektora podczas Kongresu wystąpiła dr Anna Zasad-Chorab, wykładowczyni w naszej Uczelni i Wiceprezydent Siemanowic Śląskich, która m.in. przedstawiła problemy związane ze szkolnictwem, z jakimi borykają się działacze spoza dużych ośrodków miejskich. Dwa panele dyskusyjne dotyczące innowacji w szkole XXI wieku moderował zaś Wojciech Kreft – Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz pracownik naszej Uczelni.

Uczestnicy Kongresu chętnie odwiedzali stanowiska różnych firm, organizacji i instytucji związanych z nowoczesną edukacją, także wspólne stoisko naszej Uczelni i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Pracownicy Działu Marketingu i Sprzedaży WSP im. J. Korczaka oraz sam Dyrektor Generalny TWP Ryszard Piotrowicz odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące działalności Towarzystwa i Uczelni, a także zachęcali do korzystania z bogatej oferty edukacyjnej i do zapoznania się z publikacjami obu Wystawców.

Dyrektor Ryszard Piotrowicz oraz Prorektor Mirosław Grewiński wyrazili zadowolenie z możliwości prowadzenia wspólnych działań promocyjnych i zacieśniania współpracy między WSP im. J. Korczaka a TWP. Ponadto prof. Grewiński w rozmowie na temat wrażeń z Kongresu stwierdził, że dzięki temu wydarzeniu można było przyjrzeć się fascynującym inicjatywom edukacyjnym, nawiązać relacje z organizacjami czy firmami prezentującymi innowacyjne i inspirujące projekty, ale też przedstawić nasze uczelniane osiągnięcia z zakresu nowoczesnej edukacji. Z kolei według dr. Macieja Jabłońskiego, adiunkta naszej Uczelni, który uważnie przysłuchiwał się wystąpieniom i nieraz burzliwym dyskusjom, szkołę należy pozostawić nauczycielom i dyrektorom oraz współpracującym z nimi rodzicom, jednocześnie ograniczając rolę państwa w zakresie edukacji. Natomiast Paweł Lewicki z Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach podkreślił, że WSP im. J. Korczaka była jedyną uczelnią aktywnie biorącą udział w Kongresie.

 

 

Materiały filmowe z Kongresu:

https://www.youtube.com/watch?v=4QI1UixiMuE

https://www.youtube.com/watch?v=JRnlbUe8MYc