Konferencja o prawach człowieka - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie", która odbędzie się 24 maja br. na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP im. J. Korczaka (ul. Sikorskiego 23). Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Miasta Olsztyna, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zaś patronat medialny - Telewizja Olsztyn. 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Prawa dziecka – prawami człowieka.
2. Prawa ucznia w praktyce szkolnej.
3. Wyzwolone czy zniewolone – prawa kobiet w przestrzeni publicznej.
4. Niepełno(s)prawni czy pełni praw? – sytuacja osób z niepełnosprawnością w Polsce.
5. Wolności obywatela w demokratycznym państwie .
6. Psyche i soma – prawo (do)godnego życia.
7. Prawa ludzi w zagrożeniu.
8. Strażnicy praw człowieka.

Obszary te są jedynie próbą ukierunkowania refleksji. Pozostajemy otwarci na Państwa propozycje.

Poniżej więcej szczegółów na temat konferencji i karta zgłoszenia.

Konferencja - informacje

Karta zgłoszenia

Konferencja - komunikat

Program konferencji