Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W ramach projektu partnerskiego w dniu 6 kwietnia odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Spotkanie z udziałem sekretarz stanu Elżbiety Bojanowskiej odbyło się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przewodniczącym Prezydium Rady został prof. dr hab. Julian Auleytner, zaś koordynatorem pracy w obszarze pomoc społeczna - prof. dr hab. Mirosław Grewiński.

Także inni specjaliści i pracownicy naukowi WSP im. J. Korczaka zostali zaangażowani w pracę Rady: dr Katarzyna Delikowska, dr Anna Zasada-Chorab i dr Joanna Lizut.

Rada skupia interesariuszy sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: przedstawicieli środowisk naukowych, edukacyjnych, pracodawców i pracowników oraz resortów właściwych dla danego sektora.