Wkrótce premiera nowej książki Rektora naszej Uczelni

Miło nam poinformować, że już w maju nakładem naszego wydawnictwa ukaże się nowa książka Rektora naszej Uczelni, prof. dr. hab. Juliana Auleytnera „Komunikacja pocztowa w Błękitnej Armii Hallera w latach 1917-1920”.

Z książką prof. dr. hab. Juliana Auleytnera miał już okazję zapoznać się prof. dr hab. Bogusław Polak, który w recenzji "Komunikacji pocztowej w Błęktinej Armii Hallera w latach 1917-1920" napisał:

"W ubiegłym roku Senat RP zadecydował, że 2017 r. będzie rokiem gen. Józefa Hallera. Uchwała Senatu głosi, że: <<Generał J. Haller był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym (...)>>.

W rocznicowym roku, okolicznościową monografię napisał prof. zw. dr hab. Julian Marian Auleytner, (...) ceniony znawca dziejów Poczty Polskiej u progu odzyskania niepodległości 1918-1919 (...).

Prof. Auleytner dokonał analizy dróg ochotników do Błękitnej Armii, słusznie podkreślając wkład <<włoskiej>> części, tj. 37 tys. ochotników. (...) Rekrutacja do Błękitnej Armii – podkreśla Autor – była dużą operacją logistyczna, wymagającą łączności pocztowej (...).

Dokumentacja pocztowa zamieszczona przez Autora w monografii (...) jest imponująca. Dotyczy materiałów źródłowych z Włoch, Rosji, Kanady, Francji i Polski. Zebranie jej było ogromnym przedsięwzięciem, raz jeszcze potwierdzającym kompetencje Autora. W kategorii prac historycznych monografia pióra prof. J. Auleytnera pod każdym względem spełnia oczekiwania znawców zagadnienia i z całą pewnością dobrze zostanie przyjęta przez czytelników (...). Należy dodać, iż będzie też ważnym uzupełnieniem dorobku polskiej historiografii poświęconej Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera".

O spotkaniach autorskich z prof. Julianem Auleytnerem będziemy informować.