III Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną

Prorektor naszej Uczelni wystąpił 6 czerwca w Warszawie na III Mazowieckich Spotkaniach z Ekonomią Społeczną. Oprócz konferencji, podczas której prof. Mirosław Grewiński podjął temat roli edukacji i nauki w rozwoju ekonomii społecznej, odbyły się też targi przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. W centralnym miejscu galerii handlowej Blue City wystawcy zaprezentowali wiele ciekawych produktów i usług.