Przedstawiciele Uczelni w Słowenii i we Włoszech

W dniach 20-22 sierpnia na Uniwersytecie w Lublanie odbyła się konferencja TiSSA (The International Social Work & Society Academy) - organizacji zrzeszającej europejskie uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i stowarzyszenia zajmujące się problematyką pracy socjalnej. 

W wydarzeniu aktywny udział wzięli przedstawiciele naszej Uczelni: Prorektor prof. Mirosław Grewiński, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach dr Katarzyna Delikowska oraz Dyrektor ds. Nauki i Dydaktyki dr Joanna Lizut. Wystąpienie prof. Mirosław Grewińskiego i dr Joanny Lizut dotyczyło programu 500+ jako części inwestycyjnej polityki społecznej, który mógłby stanowić ważny element programów socjalnych w niektórych europejskich krajach. Natomiast tematem prezentacji dr Joanny Lizut, dr Katarzyny Delikowskiej i współpracującego z naszą Uczelnią prof. Gilberta Marzano z Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia oraz Uniwersytetu w Udine było zarządzanie w usługach społecznych i związane z tym nowe kompetencje menedżerskie.

Głównym celem konferencji było poszukiwanie nowych paradygmatów dotyczących pracy socjalnej i dyskusja na temat zjawiska rozdrobnienia europejskiej koncepcji solidarności, na które wpływ ma między innymi likwidacja lub transformacja systemów zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Przedstawiciele naszej Uczelni gościli też na zaproszenie prof. Gilberta Marzano w Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia we włoskim Udine, gdzie dyskutowali na temat nowych projektów naukowych związanych z innowacjami społecznymi i transformacją rynku pracy. W trakcie wizyty odwiedzili też przedsiębiorstwo społeczne.