Międzynarodowe seminarium w Wiedniu

W dniach 5-6 listopada w Wiedniu odbyło się seminarium poświęcone integracji społecznej osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. W wydarzeniu, zorganizowanym przez European Social Network, naszą Uczelnię reprezentowali: Prorektor prof. Mirosław Grewiński oraz Dyrektor ds. Nauki i Dydaktyki dr Joanna Lizut.

Uczestnicy seminarium, którzy przybyli do Wiednia z 25 europejskich krajów, przedstawili propozycje rozwiązań i usług społecznych mogących poprawić sytuację osób bezrobotnych.

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.esn-eu.org/userfiles/Documents/Events_2018/IA_Seminar/DelegatePackEN_online.pdf