Szkolenie w ramach projektu Digital Social Innovation (Erasmus+)

Przedstawiciele instytucji partnerskich z siedmiu państw (Włoch, Łotwy, Hiszpanii, Chorwacji, Bośni oraz Polski, reprezentowanej przez delegację z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie) spotkali się w Salonikach w dniach 24-28 czerwca br. na warsztatach poświęconych zagadnieniu edukacji włączającej oraz wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi i metod nauki.

Miejscem, w którym odbywały się zajęcia, była szkoła pn. „Include – school for all”, prowadzona przez dr Andromachi Nanou. Poprzez wiele przykładów praktycznych greccy partnerzy zaprezentowali wykorzystanie różnego rodzaju aktywności we włączaniu społecznym dzieci z autyzmem i intelektualnymi niepełnosprawnościami. Uczestniczą w nich dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rówieśnicy, którzy nie mają stwierdzonych zaburzeń rozwojowych, co sprzyja integracji i zapobiega wykluczeniu społecznemu.

 

 

grecja