Wyjazd szkoleniowy w ramach Erasmusa

W dniach 12-16 sierpnia 2019 r. odbył się w ramach programu Erasmus+ wyjazd szkoleniowy do Bułgarii, podczas którego delegacja naszej Uczelni spotkała się z przedstawicielami National Alliance for Social Responsibility in Varna, którego głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia usługodawcom i pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz polepszenie integracji społecznej i jakości życia. Pracownicy Uczelni Korczaka odwiedzili również Uniwersytet Ekonomiczny w Warnie.

W trakcie pobytu w Bułgarii kadra zarządzająca naszej Uczelni omówiła także plany i wizje na nadchodzący rok akademicki.