Europejski Fundusz Społeczny dla edukacji

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru na studia podyplomowe o specjalności Europejski Fundusz Społeczny dla edukacji.

Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych będzie umiał pozyskiwać fundusze ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na edukację; posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-edukacyjnym i kulturalnym; będzie mógł pełnić funkcje w zakresie koordynowania projektów unijnych, wypełniania różnych funkcji w administracji zajmującej się rozdzielaniem środków unijnych dla poszczególnych beneficjentów.

Sylwetka absolwenta

W zakresie osobowym absolwent studiów powinien charakteryzować się: umiejętnością pozyskiwania środków unijnych; wysokim poziomem wiedzy ogólnej o otaczającym świecie; umiejętnością samodzielnego zdobywania pożądanych informacji na temat możliwości dofinansowania unijnego; wysokim poziomem inteligencji i kultury osobistej. Absolwent, w zależności od profilu zainteresowań, będzie mógł podjąć pracę m.in. w organach administracji państwowej i samorządowej, szkołach i placówkach oświatowych, uczelniach wyższych, instytucjach rynku pracy, w organizacjach pozarządowych.
Ramowy program studiów

W trakcie studiów realizowane będą m.in. zagadnienia z niżej wymienionej tematyki:

 • Polityka spójności
 • Edukacja i kształcenie ustawiczne
 • Programowanie i wdrażanie funduszy UE
 • Edukacja w programach operacyjnych w latach 2014-2020
 • Kontraktowanie i obsługa projektów
 • Monitoring i ewaluacja
 • Planowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym
 • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
 • Budżet i kwalifikowalność wydatków
 • Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna
 • Promocja i informacja w projektach edukacyjnych
 • Warsztat pisania projektów edukacyjnych

Kwalifikacje

Studia mają charakter doskonalący.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry i kończą się egzaminem końcowym.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców  na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie na studia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu do kontaktu: 91 422 51 32.
Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie,  Plac Jana Kilińskiego 3, p. 201, 71-414 Szczecin.

Zapraszamy!