Pomaga nam nauka

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, wygrała przetarg na prowadzenie studiów podyplomowych o specjalnościach:

  • Oligofrenopedagogika
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Mediacje

Studia realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 8.1.2 POKL w ramach projektu „Pomaga nam nauka”.

Projekt ten jest jedynym przedsięwzięciem na terenie województwa zachodniopomorskiego, zatwierdzonym do realizacji w roku 2014 w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wsparcie nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy utracili lub w najbliższym czasie utracą zatrudnienie. Jego realizatorem jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. projekt pt. „Pomaga nam nauka”.