Sesja naukowa „Dziecko w przestrzeni życia”

W dniu 25 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 w sali 005 na zakończenie Międzyuczelnianego Grantu Naukowo-Badawczego pod nazwą DZIECKO W PRZESTRZENI ŻYCIA, w siedzibie WNS WSP im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 3, odbędzie się sesja naukowa, podczas której zostaną przedstawione dokonane badania uczestników Grantu.

Serdecznie zapraszam
ks. prof. A. Gretkowski
Kierownik Grantu

Konferencja w Szczecinie z udziałem Prorektora

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”. Na zaproszenie organizatora – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w konferencji wziął udział prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Lekcja pokazowa Samsunga

W sobotę 12 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie trenerzy z firmy Samsung przeprowadzili lekcję pokazową dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, dotyczącą nauczania programowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.