Jak zostać pracownikiem socjalnym w Wielkiej Brytanii?

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SEMINARIUM

"Jak zostać pracownikiem socjalnym w Wielkiej Brytanii?"

Wielka Brytania jest państwem wielokulturowym, w którym oficjalnie mieszka blisko 600 tysięcy Polaków. Szacuje się, że na Wyspach może być nawet ok. 1 miliona naszych rodaków, a ich liczba stale rośnie. Wielka Brytania jest drugim po Republice Federalnej Niemiec najczęściej wybieranym przez Polaków krajem emigracji. Nie wszystkim, którzy wybrali Wielką Brytanię jako miejsce zamieszkania, udało się odnieść sukces. Oprócz kłopotów zawodowych czy rodzinnych często muszą się borykać z problemami związanymi z emigracją, np. z poczuciem obcości. Wielu Polaków mieszkających na Wyspach wymaga profesjonalnej pomocy służb społecznych.

Współpraca z Legionowem

Dnia 20 października 2015 r. Uczelnia Korczaka podpisała umowę z Gminą Miejską Legionowo o realizacji wspólnych regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych projektów na rzecz rozwoju sektora edukacji, rynku pracy, integracji społecznej i przedsiębiorczości.

Inauguracja nowego roku akademickiego

W sobotę 24 października br. na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie WSP im. J. Korczaka odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Na uroczystość przybyły władze Uczelni, kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy administracyjni, studenci i absolwenci oraz goście.

Zatrudnienie w trzecim sektorze - debata

Dnia 19 października 2015 r. w Warszawie odbyła się debata dotycząca problematyki zatrudnienia w trzecim sektorze, zatytułowana: "NGO - misja na umowę zlecenie". Debata została zorganizowana przez: Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolską Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie KLON JAWOR i kwartalnik "Trzeci Sektor". Debata odbyła się w związku z ukazaniem się nowej edycji raportu Civil Society Organization Sustainability Index, który pokazuje poziom stabilności sektora pozarządowego w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Euroazji.

Międzynarodowa konferencja ESPAnet

W Łodzi odbyła się w dniach 15-16 października II Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska, dotycząca innowacji w polityce społecznej. ESPAnet to międzynarodowa organizacja naukowo-badawcza, której przedmiotem zainteresowania jest szeroko rozumiana polityka społeczna.