Konferencja na temat uchodźców

Dnia 30 września br. w Siemianowicach Śląskich odbyła się konferencja pt. "Uchodźcy na Śląsku. Problemy, wyzwania, zagrożenia". Udział w niej wzięli przedstawiciele gmin na Śląsku, m.in. dr Anna Zasada-Chorab, wykładowczyni w naszej Uczelni i Wiceprezydent Siemianowic Śląskich, a także przedstawiciele Kościoła oraz organizacji i służb, które będą zajmowały się kwestią uchodźców. Dyskusyjny panel ekspercki w ramach konferencji moderował prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka.

Wizyta projektowa w Szwecji

W dniach 22-25 września 2015 r. w Goeteborgu odbyło się spotkanie projektu SEBCO, realizowanego przez WSP im. Janusza Korczaka w ramach grantu otrzymanego z prestiżowego Svenska Institute. Liderem projektu jest oddział Norden - skandynawskiej organizacji promującej współpracę gospodarczą i ekonomiczną.

Debata społeczna

W dniu 17 września w Młodzieżowym Domu Kultury "Ochota" w Warszawie odbyła się debata społeczna "W Warszawie czy w Londynie? Zostaję czy wyjeżdżam?", której głównym organizatorem była nasza Uczelnia.