Bezpłatne warsztaty z coachingu

Zapraszamy na warsztaty "Odkryj moc coachingu", które odbędą się 9 września 2015 r. na Wydziale w Szczecinie, 10 września na Wydziale w Warszawie, 17 września na Wydziale w Katowicach i 23 września na Wydziale w Olsztynie.

Kongres Polskiej Edukacji

III Kongres Polskiej Edukacji, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 29-30 sierpnia 2015 r., przebiegał pod hasłem „Razem zmieniamy szkołę”. Liczne sesje plenarne i wystąpienia osób, którym polska edukacja leży na sercu, toczyły się wokół podstawowego pytania: jaka powinna być szkoła XXI wieku? Nauczyciele, naukowcy, uczniowie i ich rodzice, przedstawiciele samorządów terytorialnych, związków i organizacji pozarządowych oraz politycy (m.in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska) wspólnie szukali formuły na lepszą edukację. W dyskusję o kształcie edukacji włączył się również prof. Philip Zimbardo, znany amerykański psycholog oraz Carl Honore, autor książki "Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!".

Mazowiecka Akademia Innowacji Szkolnych - konferencja

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie i No Bell Szkoła Podstawowa Montessori w Konstancinie-Jeziornie zapraszają na konferencję kończącą projekt Mazowiecka Akademia Innowacji Szkolnych, realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Praca Marzeń” ze środków unijnych

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „The Job of my Life”, który jest rządowym niemieckim programem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy) skierowanym do młodych, niepracujących osób bez wykształcenia wyższego (bez tytułu magistra) chcących podjąć naukę zawodu i zamieszkać w Niemczech.

"Uczelnia Liderów 2014"

Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka po raz trzeci otrzymała certyfikat "Uczelnia Liderów", przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych. WSP im. J. Korczaka uhonorowana została również Certyfikatem Srebrnym, stanowiącym poświadczenie, że Uczelnia po raz trzeci uzyskała znak jakości "Uczelnia Liderów", co oznacza, iż jej działania projakościowe mają trwały i stabilny charakter.