Przedstawiciele Uczelni w Słowenii i we Włoszech

W dniach 20-22 sierpnia na Uniwersytecie w Lublanie odbyła się konferencja TiSSA (The International Social Work & Society Academy) - organizacji zrzeszającej europejskie uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i stowarzyszenia zajmujące się problematyką pracy socjalnej.