Nowy projekt międzynarodowy

Uczelnia Korczaka rozpoczyna jako partner udział w nowym projekcie w ramach Erasmus+ KA204 - „ELiSE - Eliminating Social Exclusion”. Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbyło się w dniach 7-8 listopada 2019 r. w Turcji, a udział w nim wzięli, ze strony naszej Uczelni, dr Marek Kawa i Adam Nyckowski.

Targi Ekonomii Społecznej w Człuchowie

W Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym Uczelni Korczaka w Człuchowie odbyły się 24 października III Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem „Zaufanie a edukacja i biznes w III sektorze”. Zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, zaś współorganizatorami wydarzenia oprócz naszej Uczelni byli: Miasto Człuchów, Gmina Rzeczenica, Gmina Przechlewo, Gmina Koczała oraz Gmina Debrzno. Patronat honorowy na Targami objął Powiat Człuchowski. 

XXIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Tegoroczny, XXIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, w którym uczestniczyły władze naszej Uczelni (Rektor prof. Mirosław Grewiński i Prorektor dr Joanna Lizut), poświęcony był przede wszystkim etyce i wartościom w pracy socjalnej oraz stosowaniem ich w praktyce. Gospodarzem dwudniowego wydarzenia w dniach 24-25 października był Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

W sobotę 26 października w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Na uroczystość przybyły władze Uczelni, członkowie Senatu Uczelni, kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy administracyjni, studenci i absolwenci oraz wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni, m.in. Prorektora ds. studenckich Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. dr. Marcina Szczerbińskiego i Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki.