Studia II stopnia (zaoczne, magisterskie uzupełniające)

Jeśli interesują Cię działania społeczne z obszaru pracy socjalnej, psychologii i zarządzania, potrafisz dokonywać analizy zjawisk, kreowania otaczającej rzeczywistości dołącz do grupy ludzi z pasją! Pracujemy nad odbudowaniem i wzbogacaniem zdolności społecznego funkcjonowania, tworzymy warunki sprzyjające tym celom.

Studia są kierowane do osób, które chcą koordynować i zarządzać różnymi usługami społecznymi w obszarze edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, zdrowia, polityki aktywizacji młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych czy też kobiet. Specjalność umożliwia zapoznanie się z programowaniem i planowaniem lokalnej polityki społecznej poprzez strategie, programy i projekty, zdobycie wiedzy na temat poszczególnych systemów polityki społecznej, w tym instytucji, prawa, sposobów finansowania i organizacji usług społecznych. Szczególna uwaga jest skoncentrowana na lokalnych problemach społecznych i środowiskach. Tutaj bowiem potrzeba jest najwięcej koordynatorów i menedżerów lokalnych usług społecznych, takich jak: usługi aktywizacyjne, usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, usługi edukacyjne, usługi doradcze. Student poznaje także metody współpracy i promowania usług społecznych.
Studiując na specjalności koordynacja i zarządzanie usługami społecznymi masz szansę po jej zakończeniu być liderem lokalnym zarządzającym podmiotami polityki społecznej, potrafiącym organizować proces kreowania i realizacji usług społecznych, pozyskiwania środków finansowych na ich rozwój, nawiązywania międzysektorowej współpracy instytucji. Będziesz znał metody zarządzania zasobami ludzkimi, mieniem, finansami, ryzykiem, posiadał umiejętności promocji usług społecznych. Zapoznamy Cię z nowoczesnymi metodami organizacji usług społecznych w duchu nowego zarządzania publicznego i governance.

Studia na specjalności Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej gwarantują zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych, ekonomicznych itp. pozwalającej na poznanie i zrozumienie holistycznego ujmowania człowieka i jego wzajemnych relacji ze środowiskiem, a także wiedzy umożliwiającej poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny i jednostki. Istotnym elementem kształcenia są mentoriale, czyli cykliczne spotkania studenta z wykładowcą, które mają charakter indywidualny. Odbywają się w atmosferze wzajemnego zaufania i koncentrują na potrzebach studenta.


Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • skutecznego wykorzystywania zintegrowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej i dziedzin pokrewnych w analizie problemów w pracy naukowej, jak i w działalności praktycznej,
 • systemów polityki społecznej, podejścia usługowego w polityce społeczne,
 • planowania strategicznego rozwoju usług społecznych,
 • zarządzania zasobami organizacji realizujących usługi społeczne,
 • tworzenia międzysektorowej współpracy i partnerstw z różnymi interesariuszami,
 • realizacji programów i projektów społecznych,
 • analizy interesariuszy i ryzyka w realizacji usług społecznych,
 • poszukiwania środków finansowania usług społecznych
 • obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów społecznych, a także diagnozowania potrzeb i problemów społecznych w kontekście usług
 • sprawnego porozumiewania się z innymi specjalistami oraz osobami spoza grona specjalistów z zakresu pracy socjalnej i pokrewnych nauk społecznych, wykorzystując nowoczesne techniki komunikacyjne, w języku polskim i obcym,
 • kierowania swoim rozwojem zawodowym, rozwojem potencjalnych podwładnych oraz klientów pomocy społecznej, będziesz potrafił wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • stosowania elementów zarządzania superwizyjnego w praktyce pracy socjalnej i innych formach działalności służb pomocy społecznej,
 • podejmowania mediacji i negocjacji w działalności wchodzącej w zakres pracy socjalnej i innych pokrewnych oddziaływań o charakterze pomocowym,
 • podejmowania aktywności przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu – własnemu i potencjalnych podwładnych.

 

Pedagogika - ( studia online) - Warszawa

Dołącz do grona naszych studentów! Stań się najlepszym pedagogiem, logopedą, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i coachem, wybierając studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że decyzja o podjęciu studiów jest jednym z najważniejszych wyborów w życiu. To ona ma duży wpływ na kształtowanie przyszłości, to od niej w dużej mierze zależy, jaki i jak bardzo potrzebny zawód będzie się wykonywać. Dlatego warto wybrać uczelnię z aspiracjami, która stawia na wielokierunkowy rozwój swoich studentów, która zatrudnia najlepszych i ambitnych wykładowców, która poprzez swoją różnorodną ofertę kształcenia zaraża do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Uczelnia oferuje szeroki zakres kształcenia w zakresie szkolnictwa wyższego. Jeżeli w kręgu Twoich zainteresowań znajduje się pedagogika, studia u nas spełnią Twoje oczekiwania jako studenta wymagającego i żądnego wiedzy.

Wybierając studia na kierunku polityka społeczna, praca socjalna czy pedagogika, Warszawa daje Ci ogromne możliwości rozwoju. Działający w stolicy oddział naszej uczelni pozwoli zrealizować Ci marzenia o byciu najlepszym pedagogiem czy pracownikiem socjalnym. Zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które przygotują Cię do pracy w przyszłości. Zyskasz solidne fundamenty i przekonasz się o wyjątkowości tego zawodu.

Nasza uczelnia organizuje studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe w Warszawie. Przeprowadzane w trybie zaocznym (niestacjonarnie) oraz jako studia online, pozwalają na jeszcze większą wygodę kształcenia. Nauka w ramach systemu Kształcenia na Odległość to nauka poprzez platformę e-learningową, dająca szansę na studiowanie i zdobycie dyplomu osobom, które nie mogą kształcić się w systemie zaocznym.

Dzięki Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka przekonasz się, że studia stają się ogromną wartością, a dogłębne kształcenie pozwala stać się nowoczesnymi i twórczymi humanistami, dla których liczy się dobro każdej jednostki społecznej. Nasza uczelnia daje każdemu studentowi wsparcie do podejmowania prospołecznych działań i zachęca do samodoskonalenia, pozwalając stać się najlepszym pedagogiem z powołania.

Studia w naszej Uczelni realizujemy w profilu praktycznym. Dzięki wspieraniu w procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniamy wysoką jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, iż zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w weekendy. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez korzystanie z platformy e-learningowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części studentów – realizujemy także studia w systemie kształcenia na odległość, wówczas liczba zajęć na platformie jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych elektronicznymi materiałami dydaktycznymi.

Już teraz wybierz jeden z interesujących Cię kierunków i weź udział w procesie rekrutacji.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu