Dlaczego warto u nas studiować?

 • Od 23 lat kształcimy humanistów rozumiejących rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną
 • Przygotowujemy do wykonywania zawodów potrzebnych społeczeństwu
 • Realizujemy rozległe działania ułatwiające wejścia na rynek pracy naszym absolwentom
 • Nasi absolwenci (60 tysięcy!) są w 90% aktywni zawodowo
 • Skutecznie pozyskujemy środki unijne
 • Mamy nowoczesny system nauczania oparty na tutoringu, mentoringu i coachingu
 • Uczymy przedsiębiorczości
 • Jesteśmy jednym z liderów w wykorzystaniu potencjału tkwiącego w e-learningu
 • Dajemy możliwość zdobycia wiedzy i kompetencji w ponad 50 nowoczesnych placówkach edukacyjnych w Europie
 • Rozwijamy ofertę krótkich form kształcenia i doskonalenia osób dorosłych, seniorów oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • Umożliwiamy dostęp do nauki osobom niepełnosprawnym
 • Realizujemy i promujemy działania prospołeczne

a ponadto

 • Czerpiemy inspiracje z dokonań Janusza Korczaka, z jego innowacyjnego stosunku do nauki i pracy

Patron Wyższej Szkoły Pedagogicznej swego czasu zrewolucjonizował sposób myślenia o wychowaniu, kształceniu, pomaganiu czy poświęcaniu się dla osób potrzebujących wsparcia. Wszelka nasza działalność dydaktyczna i naukowa, związana z szeroko pojętymi naukami społecznymi, opiera się na wartościach, które prezentował Patron naszej Uczelni. Dlatego prowadzone przez nas studia, kursy i szkolenia mają innowacyjny charakter, a ich celem jest wykształcenie otwartych i kreatywnych humanistów, którzy rozumieją nieustannie zmieniającą się rzeczywistość. 

 

cover 01