PROFESJONALNA KADRA INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Cel główny projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 188 osób, w tym 151 K i 37 M zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników inst. pomocy i integracji społecznej w formie: Bezpłatnych szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia odbywać się będą w Szczecinie oraz Toruniu w zależności od specjalizacji:

  • Praca socjalna z osobami starszymi (Szczecin)
  • Praca socjalna z osobami uzależnionymi (Szczecin)
  • Praca socjalna z osobami uzależnionymi (Toruń)
  • Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (Toruń)
  • Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy (Toruń)
  • Praca socjalna ze społecznościami lokalnymi (Toruń)

Uczestnicy:

  • kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający wszystkie warunki uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Czas trwania projektu: 10 czerwca 2016 r. – 31 marca 2018 r.

 

specjalizacja II stopnia 724x1024

logotypu