Dogoterapia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako lider międzynarodowego konsorcjum zrealizowała projekt w ramach Programu Erasmus +, który polegał na poprawie jakości kształcenia w Europie oraz wzroście profesjonalizmu pracowników zajmujących się dogoterapią. Projekt realizowany był we współpracy z partnerami z Austrii, Niemiec i Norwegii.

Celem projektu byłó wypracowanie europejskich standardów szkolenia dogoterapeutów, który zmierza do poprawienia jakości usług, a także rozpowszechniania i promowania samej idei dogoterapii. Wśród różnych rodzajów terapii dla osób niepełnosprawnych, dogoterapia staje się coraz popularniejsza w Europie. Psy, po odpowiednim przeszkoleniu, wykorzystywane są w pracy edukacyjnej nauczycieli, towarzyszą lekarzom w ich praktykach medycznych, są również obecne w więzieniach i aresztach, gdzie młodociani przechodzą proces resocjalizacji. Mimo dużego zakresu możliwości współpracy z psami, nie ma jednak jednorodnych standardów dotyczących szkolenia psów.

Takie rozwiązania zostały wypracowane w trakcie realizacji projektu

Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – sierpień 2016

Strona internetowa projektu