Kadry dojrzałe do zmian

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe onstytucji pomocy i integracji społeczne.

 

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

  • bit Polska Sp. z o. o.
  • Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
  • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
  • Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie

Czas realizacji projektu:od 01.12.2012 r. do 31.03.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 1 963 560,80 PLN

Cel projektu

Poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osobom w wieku co najmniej 50 lat.
Odbiorcy projektu

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w szczególności młodzież powyżej 15 roku życia oraz osoby w wieku co najmniej 50 lat z obszaru województwa opolskiego.

Użytkownicy projektu: Powiatowe Urzędy Pracy i Agencje Zatrudnienia.

Obszar testowania rozwiązań

obejmuje powiat opolski i strzelecki, a wypracowane rozwiązania będą upowszechaniane na terenie całego kraju.

Projekt zakłada wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów: Kontraktację usług rynku pracy poprzez adaptację rozwiązań sprowadzonych z Austrii.

Więcej informacji o projekcie