Kompetencje kluczowe drogą do kariery

Do realizacji Projektu przystąpiła Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmie cztery województwa w północno-zachodniej części Polski: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie.

Uczniowie będą uczestniczyć w Projekcie od pierwszych dni w nowej szkole przez kolejne trzy lata.


Jak?

Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” zakłada realizację:

  • zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki i przedsiębiorczości,
  • zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów na wykłady, imprezy, obozy naukowe i edukacyjne,
  • szkolnych pikników i konferencji popularyzujących naukę,
  • wystaw i prezentacji promujących osiągnięcia naukowe,
  • kompleksowego doradztwa zawodowego.

Programy, scenariusze i pomysły na przebieg zajęć pozalekcyjnych, obozów, pikników i innych zajęć pozaszkolnych wypracują sami nauczyciele i uczniowie przy współpracy eksperta – Superwizora ds. Realizacji Projektu.

Działania Zespołów Badawczych polegają na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach (w oparciu o analizę zjawiska, eksperyment, opracowanie na podstawie literatury przedmiotu lub konstruowanie modeli). Rezultaty tych działań mają charakter różnego rodzaju opracowań (esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp.), które uczniowie przygotowują, a następnie prezentują w określonych warunkach.

Po co?

Projekt oferuje rozwijanie innowacyjnych form nauczania i dostarcza ciekawych materiałów dydaktycznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod uczenia się, szkoła ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu dla młodzieży. Ponadto Projekt jest okazją na podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz jakości oferty edukacyjnej placówek.

Założenia programowe projektu umożliwią:

  • udział w atrakcyjnych zajęciach, wykładach, prezentacjach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i rozwiązań edukacyjnych,
  • integrację poprzez pracę zespołową, pikniki, akademie, obozy, prezentacje ponadregionalne, festiwale nauki,
  • poszerzanie zainteresowań z tzw. przedmiotów ścisłych pod opieką nauczycieli szkolnych i akademickich,
  • zastosowanie wiedzy w praktyce, analityczne, logiczne i twórcze myślenie,
  • wzrost zdawalności i wyników na egzaminach maturalnych.

Projekt ma pokazać, że nauka nie musi być nudna, a przedmioty ścisłe trudne!

Więcej informacji na stronie www.drogadokariery.eu