Kuźnia liderów – szkoła mentorów

Czym jest „Kuźnia liderów – szkoła mentorów”?

To innowacyjny w Polsce projekt edukacyjny, oferujący nowatorski system mentoringu akademickiego, stworzony na kształt metody nauczania stosowanej na prestiżowych uczelniach brytyjskich - np. w Oxfordzie i Cambridge. W ramach projektu uczelnia oferuje system szkoleń dla kadry akademickiej oraz szkolenia liderskie dla osób spoza środowiska akademickiego, a także studia drugiego stopnia na kierunkach pedagogika i politologia, prowadzone metodą mentoringu.

 

Skąd wzięła się idea „Kuźni liderów – szkoły mentorów”?

Projekt powstał w odpowiedzi na wyraźną potrzebę zmodernizowania systemu nauczania w polskich wyższych uczelniach humanistycznych oraz istniejącego problemu niskiej aktywności społeczności lokalnych i braku profesjonalnie przygotowanych liderów lokalnych.

Wyższe uczelnie humanistyczne kształtują przyszłych liderów lokalnych, którzy mają bardzo duży wpływ na działanie samorządu czy też organizacji pozarządowych, a w dalszej kolejności na rozwój społeczności lokalnych. Co za tym idzie, wpływają także na rozwój Polski. Poza tym tradycyjna metoda kształcenia, niedostosowana do wymagań nowoczesnego społeczeństwa (oraz samych studentów), w obliczu wymogów cywilizacyjnych nie promuje innowacyjności i zdolności adaptacyjnych. Z pewnością ma to wpływ na fakt, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc (wśród 27 krajów UE) w rankingu innowacyjności Światowego Forum Ekonomicznego (wg Executive Opinion Survey 2007).

Otoczenie rynkowe i zmiany cywilizacyjne wymuszają profilowanie kształcenia oraz dostosowanie do potrzeb konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.

Co chcemy osiągnąć poprzez realizację Projektu?

Głównym celem projektu „Kuźnia liderów – szkoła mentorów” jest wdrożenie na uczelni reformy nauczania za pomocą metody mentoringu akademickiego, a następnie stworzenie kompleksowego systemu kształcenia liderów i elit lokalnych.
Dla kogo przeznaczony jest projekt?

W ramach projektu przewidziane są szkolenia zarówno dla kadry akademickiej, studentów, jak i dla osób spoza środowiska akademickiego. Adresatami projektu są:

  • studenci studiów stacjonarnych i zaocznych I stopnia (studia magisterskie II stopnia);
  • osoby spoza środowiska akademickiego chcące podwyższać swoje kwalifikacje (kursy i szkolenia);
  • kadra akademicka WSP im. Janusza Korczaka, która objęta zostanie szkoleniami, wizytami studyjnymi oraz stażami;
  • uczelnia WSP im. Janusza Korczaka, która wdroży program reformy metod kształcenia.


Podczas trwania projektu wsparciem merytorycznym służą Uczelni trenerzy i konsultanci tworzący Grupę TROP.

Więcej informacji na stronie kuznia.wspkorczak.eu