Kreatywny Humanista

Projekt „Kreatywny Humanista” był realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w okresie od września 2009 r. do grudnia 2011 r. Celem projektu była popularyzacja przedsiębiorczości wśród swoich studentów i absolwentów z wykształceniem humanistycznym oraz osób spoza społeczności akademickiej.

 

Projekt został skierowany do studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu humanistycznym, aby umożliwić im aktywne poruszanie się po rynku pracy. Miał przygotować studentów i absolwentów WSP im. Janusza Korczaka do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Inne cele wynikające z udziału w projekcie to:

 • podniesienie jakości nauczania poprzez podwyższenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej (szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości);
 • wprowadzenie do programu studiów dodatkowego przedmiotu „Przedsiębiorczość”;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni dla osób spoza społeczności akademickiej (kursy kompetencji miękkich oraz szkolenia dające podstawy do założenia własnej firmy);

W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla kadry dydaktycznej, kursy i warsztaty dla osób spoza społeczności akademickiej, zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów, promocja przedsiębiorczości.

Korzyści z wzięcia udziału w projekcie to:

 • Szansa na samodoskonalenie i rozwój,
 • Możliwość uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach,
 • Nabycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości,
 • Możliwość skorzystania z usług profesjonalnych doradców zawodowych,
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • Przygotowanie do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • W mocnienie postawy przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów,
 • Nabycie umiejętności kreowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego,
 • Wsparcie w zakresie komunikacji interpersonalnej, superwizji i coachingu.

Strona Projektu