Edukacja Twoją Szansą

Wniosek projektowy przygotowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszar wiejskich). Działania zaplanowane w ramach projektu miały na celu upowszechnienie kształcenia ustawicznego oraz zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z edukacji.

 

Projekt skierowano do społeczności lokalnych, mieszkańców następujących gmin województwa mazowieckiego: Węgrów, Siennica, Nowe Miasto nad Pilicą, Puszcza Mariańska, Łosice, Długosiodło, Ostrów Mazowiecka, Chorzele, Kuczbork – Osada, Sierpc.

Ważną grupą docelową stanowiła zarówno młodzież jak i do osoby dorosłe, zamierzające podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Powodem dla którego zdecydowano się na przeprowadzenie akcji w społecznościach wiejskich był fakt, że większość tego typu akcji jest organizowana w dużych miastach, gdzie dostęp do wszelkich form kształcenia jest większy. Udział w projekcie był bezpłatny. Głównymi celami projektu było: podniesienie świadomości mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (do 25 tys. mieszkańców) w zakresie korzyści jakie wynikają z edukacji i upowszechnienie idei „life long learning”; organizacja 10 spotkań informacyjno – promocyjnych w 10 gminach województwa mazowieckiego oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych i promocyjnych dla co najmniej 200 osób – uczestników spotkań. Spotkania zostały poprowadzone przez dr. Mirosława Grewińskiego, Joannę Lizut oraz Ewę Baran.

Działania przyniosły wiele istotnych rezultatów. Przede wszystkim upowszechniono dwie prezentacje multimedialne dotyczące kształcenia ustawicznego, które zostały wydrukowane uczestnikom spotkań jako materiały dydaktyczne. Dla uczestników przygotowano dodatkowo gadżety promocyjne takie jak filiżanki czy komplety piśmiennicze. Ponadto zamieszczono 11 ogłoszeń w prasie lokalnej (m.in. w Gazecie Węgrowskiej, Kurierze Żuromińskim, Tygodniku Ostrołęckim, Kurierze Przasnyskim). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podczas spotkań zaprezentowano ofertę dydaktyczną Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (upowszechniono informatory i ulotki o uczelni) oraz ofertę bezpłatnych studiów podyplomowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniach wzięło udział około 200 osób. Wykorzystano 100% środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań. Nad przebiegiem akcji czuwał Zespół Zarządzający Projektem: Anna Cygan (koordynator projektu), Paweł Adamczuk (specjalista ds. organizacji i promocji). Wartość projektu oszacowano na 50 000 zł. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej.