Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej”

WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie (poprzez funkcjonujące w ramach struktur Uczelni Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej) oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, realizują projekt Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej” na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i jest realizowany w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szansa na Lepsze Zarządzanie!

„Szansa na Lepsze Zarządzanie! Kompleksowy program podnoszenia jakości zarządzania i funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego na obszarze Powiatu Grójeckiego” to projekt edukacyjno-wdrożeniowy, którego Liderem jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, a jego działania skierowane są do pięciu Partnerów na obszarze Powiatu Grójeckiego, tj. Starostwa Powiatowego w Grójcu, Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, Urzędów Gmin w: Belsku Dużym, Chynowie, Pniewach oraz ich jednostek pomocniczych.

Przedsiębiorcza Uczelnia

„Przedsiębiorcza Uczelnia” to projekt sfery edukacji, który jest realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.

Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli


Czym jest Projekt „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” ?

„Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” jest projektem zaplanowanym do realizacji przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w latach 2009-2013 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Warszawie.