Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach

Nowoczesna edukacja, stawia coraz to nowe wyzwania współczesnym dydaktykom. Nauczyciel, który odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu pozytywnych lub negatywnych postaw uczniów wobec nauki, powinien w swojej pracy dydaktycznej rozwijać ich ciekawość, pobudzać do własnej aktywności, zachęcać do intelektualnego samodoskonalenia oraz tworzyć niezbędne warunki do edukacji.

Kompetencje kluczowe drogą do kariery

Do realizacji Projektu przystąpiła Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmie cztery województwa w północno-zachodniej części Polski: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie.

Uczniowie będą uczestniczyć w Projekcie od pierwszych dni w nowej szkole przez kolejne trzy lata.

Akademia Młodych Noblistów

Akademia Młodych Noblistów jest trzyletnim projektem skierowanym do 3000 uczniów szkół gimnazjalnych z 50 szkół województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Realizatorem projektu jest Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.

Kuźnia liderów – szkoła mentorów

Czym jest „Kuźnia liderów – szkoła mentorów”?

To innowacyjny w Polsce projekt edukacyjny, oferujący nowatorski system mentoringu akademickiego, stworzony na kształt metody nauczania stosowanej na prestiżowych uczelniach brytyjskich - np. w Oxfordzie i Cambridge. W ramach projektu uczelnia oferuje system szkoleń dla kadry akademickiej oraz szkolenia liderskie dla osób spoza środowiska akademickiego, a także studia drugiego stopnia na kierunkach pedagogika i politologia, prowadzone metodą mentoringu.

Kreatywny Humanista

Projekt „Kreatywny Humanista” był realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w okresie od września 2009 r. do grudnia 2011 r. Celem projektu była popularyzacja przedsiębiorczości wśród swoich studentów i absolwentów z wykształceniem humanistycznym oraz osób spoza społeczności akademickiej.