Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia

Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia to projekt naukowy, który miał na celu tworzenie większej integracji i spójności społecznej poprzez rozwój czterech dyscyplin nauk społecznych:

  • polityki społecznej,
  • gospodarki społecznej,
  • pedagogiki społecznej,
  • społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Edukacja Twoją Szansą

Wniosek projektowy przygotowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszar wiejskich). Działania zaplanowane w ramach projektu miały na celu upowszechnienie kształcenia ustawicznego oraz zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z edukacji.

Dogoterapia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako lider międzynarodowego konsorcjum zrealizowała projekt w ramach Programu Erasmus +, który polegał na poprawie jakości kształcenia w Europie oraz wzroście profesjonalizmu pracowników zajmujących się dogoterapią. Projekt realizowany był we współpracy z partnerami z Austrii, Niemiec i Norwegii.