Pełnosprawni w pracy

W Polsce zdecydowana większość osób niepełnosprawnych funkcjonuje poza rynkiem pracy. Wskaźniki zatrudnienia w tej grupie są zatrważające. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny) pokazują, że tylko siedem procent osób niepełnosprawnych utrzymuje się z własnej pracy. W porównaniu z innymi krajami UE, gdzie wskaźniki zatrudnienia są co najmniej dwukrotnie większe, Polska wypada fatalnie. Głównym powodem wykluczenia zawodowego tych osób wydają się być ich poważne problemy zdrowotne, które w następstwie defaworyzacji przekładają się na braki edukacyjne i w efekcie na niesatysfakcjonujący dla pracodawców poziom wykształcenia.

Modelowo Zarządzana Uczelnia

Projekt „Modelowo Zarządzana Uczelnia” realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Nowoczesny Pedagog

Czym jest „NOWOCZESNY PEDAGOG”?

„Nowoczesny Pedagog” jest projektem realizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w latach 2009-2014. Głównym celem jest DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA DO WYMOGÓW NOWOCZESNEGO RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY.