Kształcenie na Odległość (KnO)

Praca ze studentem

Praca nauczyciela akademickiego ze studentem stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania Kształcenia na Odległość. Uczelnia zapewnia nauczycielowi akademickiemu możliwość komunikowania się ze studentem za pomocą:

Platforma e-learningowa

Nauczyciel akademicki, uzyskując login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu, równocześnie otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Wykładowcy uzyskują dostęp do kontentów dla prowadzonych przez siebie przedmiotów oraz raportów z aktywności edukacyjnej studentów, przypisanych do tych przedmiotów.