Kształcenie na Odległość (KnO)

Standard SCORM w systemie nauczania zdalnego

Pierwsze kursy e-learningowe w Polsce zaczęto prowadzić już w połowie lat 90. XX wieku. Traktowano je jako przedsięwzięcia pionierskie. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej również przeprowadzano próby w tej dziedzinie.

W 2006 roku wykonano badania dotyczące koncepcji wprowadzania e-learningu w polskich uczelniach – przeprowadzono wywiady indywidualne z twórcami czołowych koncepcji e-learningowych na polskich uczelniach.

Jako najważniejsze powody wdrażania e-learningu na uczelniach badani wymienili:

  • rozwiązanie problemu nauczania bardzo dużych grup osób w zakresie jednego przedmiotu;
  • studia podyplomowe osób rozproszonych terytorialnie;
  • rozszerzenie oferty studiów przez wprowadzenie e-learningu jako alternatywnej formy nauczania;
  • realizowanie projektów e-learningowych;
  • przenoszenie wzorców zachodnich na polskie uczelnie.

Przeprowadzone kursy w formie e-learningowej przez większość studentów oceniane były pozytywnie, nie zawsze jednak zadowalały twórców systemu kształcenia na odległość. Koszty związane z przygotowaniem materiałów e-learningowych były wysokie. Eksperci odpowiedzialni za tworzenie materiałów dążyli do zminimalizowania wydatków, częściowo kosztem jakości materiałów. Pierwsze materiały e-learningowe były prostą przeróbką na wersję sieciową materiałów wykorzystywanych w zajęciach tradycyjnych.

W czasach współczesnych systemy i materiały nauczania zdalnego opierają się na ogólnie przyjętych standardach. Zapewnia to przenaszalność i zgodność z różnymi platformami i narzędziami do nauczania na odległość. Najważniejszym standardem obowiązującym w systemach e-learningowych jest standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Opracowano go dla administracji i armii amerykańskiej, aby sprostać konieczności przestrzegania wysokich wymagań dla materiałów, systemów i narzędzi. Poniżej przedstawiono cechy produktu opracowanego według standardu SCORM:

  • dostępność – możliwość lokalizacjii dostępu do elementów kursu ze zdalnej lokalizacji i rozpowszechnienia ich do innych lokalizacji;
  • zdolności przystosowawcze – możliwość dopasowania do wymagań oraz ograniczeń systemu i studenta na poziomie organizacyjnym i indywidualnym;
  • niezależność, przenaszalność – możliwość przeniesienia komponentów dydaktycznych zaprojektowanych i wytworzonych w jednym systemie do innego systemu i użycia ich tam z inną platformą i zestawem narzędzi;
  • trwałość – zdolność do „przetrwania” zmian technologii bez konieczności rekonfiguracji, przeprojektowania lub przekodowania;
  • ponowna używalność – możliwość elastycznego wykorzystania opracowanych komponentów do różnych zastosowań i kontekstów.

Wszystkie kontenty oferowane w ramach kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie są opracowane z zachowaniem standardu SCORM, zapewniając tym samym wysoką jakość udostępnianych materiałów.

Materiały dydaktyczne, przygotowywane przez wykładowców jako baza merytoryczna do produkcji kontentów e-learningowych, tworzone są wg precyzyjnie określonych zasad. Wykładowcy dysponują instrukcją przygotowania materiałów oraz wsparciem ze strony specjalistek ds. pozyskiwania kontentów. Materiały przechodzą weryfikację formalną i jakościową w ramach systemu kształcenia na odległość wdrożonego na Uczelni. Nim kontent trafi do studenta, przechodzi jeszcze weryfikację techniczną, za którą odpowiedzialni są administratorzy platformy e-learningowej.

Bibliografia:

G. Penkowska, „Polski e-learning w opiniach ekspertów”, E-mentor – dwumiesięcznik SGH w Warszawie nr 3(20)/2007,

P. Różewski (dr inż.), „E-learning na uczelniach i w administracji publicznej” – Raport e-learning trends 2011

Kursy z zakresu dziennikarstwa na platformie e-learningowej

 Projekt Przedsiębiorcza Uczelnia odpowiedzialny za budowę platformy e-learningowej podjął współpracę z dziennikarzami w celu przygotowania kursów z zakresu dziennikarstwa. Kursy powinny ruszyć najpóźniej z początkiem przyszłego roku.

W ramach kursów uczestnicy zdobędą z pierwszej ręki wiedzę z zakresu pracy dziennikarza.

Zachęcamy wszystkie chętne osoby do udziału w kursach na platformie e-learningowej.

Projekt Przedsiębiorcza Uczelnia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.