Wybrane uchwały Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

2018

Uchwała nr 16/2018 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu WSP im. J. Korczaka w Warszawie

Uchwała nr 4/2018 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów i studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 3/2018 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie limitów miejsc na poszczególne kierunki, specjalności i studia podyplomowe oraz terminów rekrutacji na I rok studiów oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

2017

Uchwała nr 5/2017 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów i studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 2/2017 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na poszczególne kierunki, specjalności i studia podyplomowe oraz terminów rekrutacji na I rok studiów oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

2016

Uchwała nr 10/2016 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów i studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018w roku akademickim 2017/2018

Zasady przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości lub egzaminie maturalny

2015

Uchwała nr 21/2015 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 • Regulamin studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Załącznik do Uchwały nr 21/2015

Uchwała nr 20/2015 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 • Regulamin studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Załącznik do uchwały nr 20/2015

Uchwała nr 13/2015 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 • Zasady przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości lub egzaminie maturalnym

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2015

 • Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2015

Uchwała nr 8/2015 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunku praca socjalna, studia drugiego stopnia, profil praktyczny

Uchwała nr 6/2015 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, studia drugiego stopnia, profil praktyczny

 


 

 

2014

Uchwała nr 16/2014 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016.

 


 

 

2013

Uchwała nr 10/2013 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunku polityka społeczna, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

Uchwała nr 9/2013 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 3/2013 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny prowadzonego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

 


 

 

2012

Uchwała nr 19/2012 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w WSP TWP w Warszawie

 • Plan realizacji praktyki studenckiej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2012

 • Skierowanie na praktyki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/2012 – studia niestacjonarne

Załącznik nr 2a do uchwały nr 19/2012 – studnia stacjonarne

 • Instrukcja

Załącznik nr 3 do uchwały nr 19/2012

 • Dziennik praktyk

Załącznik nr 4 do uchwały nr 19/2012

 • Karta oceny praktyk

Załącznik nr 5 do uchwały nr 19/2012

 • Formularz szkolenia BHP

Załącznik nr 6 do uchwały nr 19/2012

 • Umowa

Załącznik nr 7 do uchwały nr 19/2012

 • Porozumienie

Załącznik nr 8 do uchwały nr 19/2012

Uchwała nr 18/2012 r. Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych w zakresie projektowania programów kształcenia i planów studiów dla studiów podyplomowych oraz programów kształcenia i planów studiów dla kursów doszkalających w oparciu o Krajowe ramy Kwalifikacji

Uchwała nr 17/2012 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunku politologia, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

Uchwała nr 14/2012 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w WSP TWP w Warszawie

 • Regulamin studiów podyplomowych w WSP TWP

Załącznik do uchwały nr 14/2012

Uchwała nr 12/2012 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu w WSP TWP w Warszawie

Uchwała nr 10/2012 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 6/2012 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

Uchwała nr 5/2012 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu monitorowania losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

 


 

 

2011

Uchwała nr 14/2011 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości: opłaty rejestracyjnej, czesnego, opłat za różnice programowe, warunkowe podjęcie studiów w roku następnym oraz za wydanie dokumentów i duplikatów dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2011-2012

Załącznik do Uchwały nr 34/2011 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu obrad Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

 


 

 

2010

Uchwała nr 14/2010 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012

 


 

 

2009

Uchwała nr 14/2009 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Uchwała nr 6/2009 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011

 


 

 

2007

Uchwała nr 25/2007 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010

Uchwała nr 14/2007 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 11 czerwca 2007 r.w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji studenckiej