Badania naukowe

ks. prof. dr. hab. Andrzej Gretkowski

1 czerwca 2016 – 31 maja 2017

  • Projekt badawczy: Badania nad zjawiskiem stresu i wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek w wybranych szpitalach województwa mazowieckiego

dr Beata Głodzik

1 marca 2016 – 28 lutego 2017

  • Projekt badawczy: Efekty nauczania matematyki w kl. I-III z wykorzystaniem pomocy Montessori

dr Michał Szyszka

1 lutego 2016 – 31 stycznia 2017

  • Projekt badawczy: Relacje publiczne instytucji pomocy społecznej

prof. dr hab. Barbara Skałbania

1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016

  • Projekt badawczy: Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek w szpitalach województwa mazowieckiego

prof. dr hab. Helena Siwek

1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016

  • Projekt badawczy: Uczenie metod rozwiązywania matematycznych zadań tekstowych w klasach I-III

dr Arkadiusz Durasiewicz

1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016

  • Projekt badawczy: Koordynacja polityki prorodzinnej – doświadczenia zagraniczne w wyborze narzędzi i ich finansowania – implikacje dla PolskiA