Władze

Władze uczelni

 

wladze2  

Rektor

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

     
zdjecie rektor  

Rektor Senior

prof. dr hab. Julian Auleytner

     
   

Prorektor

dr Joanna Lizut

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

     
 

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

 dr Katarzyna Delikowska

     
 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

dr Jolanta Nowosielska

     
 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

dr Julitta Nowak

     
     

 


 

Skład organów kolegialnych
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
Kadencja 2015-2019

 

Senat WSP im. J. Korczaka w Warszawie

 

Rektor

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

Prorektor

dr Joanna Lizut

Dziekani  Wydziałów

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz - Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

dr Katarzyna Delikowska - Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

dr Jolanta Nowosielska - Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

dr Julitta Nowak - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

prof. dr hab. Jerzy Semków

dr Małgorzata Balukiewicz

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Wanda Borkowska

Przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Bożena Sodzawiczny

Kamila Krakowiak


 

Konwent WSP im. J. Korczaka w Warszawie

 

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni

dr Joanna Lizut – Prorektor Uczelni

prof. dr hab. Adam Massalski – Prezydent Konwentu

mgr Ryszard Piotrowicz – przedstawiciel ZG TWP

mgr Dorota Zalewska – Kwestor Uczelni

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Ewa Klimiuk