Erasmus+

Wymiana studentów

Popularną formą udziału studentów w Erasmusie są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta. Można wyjechać nawet do 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich.
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta. Możliwe jest odbycie praktyki 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich.

 

Na każdym z poziomów studiów (licencjackie, magisterskie) można skorzystać z wyjazdów trwających od 3 do 12 miesięcy łącznie (Erasmus studia i Erasmus praktyki), gdzie liczba 12-stu miesięcy przypada oddzielnie na poszczególny poziom studiów.

Istnieją też inne możliwości skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Studenci mogą także uczęszczać na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa (źródło: www.frse.org.pl)

 

Wymiana pracowników

Dzięki programom unijnym nasza uczelnia może uczestniczyć w wymianie pracowników akademickich z uczelniami partnerskimi. Dzięki temu nasza kadra naukowa czerpie z doświadczeń światowych systemów edukacyjnych funkcjonujących na najważniejszych europejskich uniwersytetach, a Uczelnia Korczaka może zaoferować swoim studentom gościnne wykłady zagranicznych profesorów i ekspertów. Naszą uczelnię co roku odwiedzają wybitne postaci świata nauki.